ZASADY REJESTRACJI

 

Rejestracja do poradni odbywa się na podstawie zgłoszenia wizyty przez:

  • pacjenta osobiście,
  • pacjenta telefonicznie,
  • za pośrednictwem osób trzecich.

Pacjenci nie mogący być przyjęci w dniu zgłoszenia wizyty mają przez rejestratorkę medyczną wyznaczony termin wizyty z podaniem przybliżonej godziny przyjęcia. O ustaleniu terminu pierwszej wizyty decyduje kolejność zgłoszenia.

Pacjenci mający wyznaczony przez lekarza poradni specjalistycznej kolejny termin wizyty są zobowiązani dokonać rezerwacji terminu wizyty w rejestracji.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustala nia terminu udzielenia porady, a które uniemożliwiają przyjęcie zgodnie z wyznaczonym terminem, pracownicy rejestracji informują pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wizyty z podaniem przyczyny jej zmiany.

Pacjenci nie mogący stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub rezygnujący z porady zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym pracownika rejestracji.

 

PORADNIE W RAMACH NFZ

Stomatolog
Urolog
Gabinet Położnej POZ

czytaj więcej

PORADNIE PRYWATNE

Dermatolog
Hematolog
Stomatolog
Urolog
Gabinet Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp

czytaj więcej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Plac Kolegiacki" sp. z o.o.

Plac Kolegiacki 12a
61-841 Poznań

Poradnia stomatologiczna: 61 853 66 01
Poradnia urologiczna: 61 851 87 33
Gabinet położnej POZ: 607 573 618,
510 700 543, 501 209 377